Patriark Pavle I forlanger beskyttelse av kirker i Kosovo

Beograd/Pristina - KI (KAP) - Overhodet for den serbisk-ortodokse kirken, patriark Pavle I av Beograd, har overfor de provisoriske internasjonale myndighetene i provinsen, UNMIK (United Nations Mission in Kosovo), og FNs fredsbevarende styrke KFOR forlagt en bedre beskyttelse av de ortodokse hellige steder. Serbiske klostre og kirker er truet av «plyndring og ødeleggelse», skriver patriarken i et brev til sjefen for FN-administrasjonen i Kosovo, Michael Steiner, og øverstkommanderende for KFOR, general Marcel Valentin.

Siden innsettelsen av KFOR i juni 1999 er mer enn 120 kirker, mange av dem fra middelalderen, blitt tilintetgjort. beklager den serbiske patriarken. Dessuten «florerer» kunsttyveriene, og mange ikoner, kirkelige bøker og andre unike skatter fra Kosovo blir tilbudt på det internasjonale svarte marked.

Jugoslavia har oppfordret FNs organisasjon for utdannelse, vitenskap og kultur (Unesco) til å engasjere seg for beskyttelse av de serbiske historiske og religiøse minnesmerkene i Kosovo. Det dreier seg ikke bare om arven til det serbiske folk og dets kirke, for minnesmerkene tilhører Europas kulturarv. De jugoslaviske myndighetene beskylder albanske ekstremister og deres politiske bakmenn i Kosovo for å være ansvarlige for plyndringen og ødeleggelsen av utallige kirker og klostre. Den serbisk-ortodokse biskop Artemije, som har ansvaret for Kosovo, beklager at målet for militante albanere er å tilintetgjøre alle spor av serbisk kultur i regionen.

Etter krigen i 1999 ble Kosovo et FN-protektorat hvor makten utøves av den NATO-ledede styrken KFOR, basert på sikkerhetsrådets resolusjon 1244. Den inneholder en uttrykkelig forpliktelse til «å bevare Jugoslavias suverenitet og territoriale integritet». Kosovo blir nå lovt «substansiell autonomi» etter en periode med internasjonal overvåkning.

Kathpress 18. august 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
18. august 2002

av Webmaster publisert 19.08.2002, sist endret 19.08.2002 - 16:26