Domstol avviser sivil klage fra prest

Boston - KI (KAP) - En høyere domstol i USA har avvist en sivil klage fra en prest mot sitt bispedømme for skade på navn og rykte og urettmessig avskjed. Den amerikanske grunnlovens fastsatte religionsfrihet forbyr domstoler å blande seg inn i kirkesamfunns indre anliggender, erklærer høyesterett i staten Massachusetts ifølge avisen Boston Globe. Avgjørelsen om en person kan utøve presteembetet er «under alle omstendigheter et anliggende for kirkesamfunnet», sier domstolen.

James Hiles, tidligere prest i den episkopale (anglikanske) kirke i Massachusetts, gikk til sak mot sitt bispedømme, to representanter for kirken og en kvinne fra sin menighet. Kvinnen hevdet at hun i årevis hadde hatt et seksuelt forhold til den gifte presten, og deretter ble Hiles avsatt av sin biskop. Statens høyesterett avviser klagen på alle punkter og understreker at kvinnen henvendte seg direkte til kirkeledelsen med sine beskyldninger. Disiplinære tiltak mot en prest er et indre anliggende i kirken. Dessuten lovte Hiles ved sin prestevielse å følge sin kirkes morallære.

Denne dommen får også stor betydning for Den katolske kirke. Eksperter går ut fra at katolske prester som er avsatt på grunn av seksuelt misbruk, heller ikke kan bringe saken inn for en sivil domstol. «Alle spørsmål mellom Kirken og en av dens geistlige, inkludert disiplinære problemer, faller inn under kategorien religiøs overbevisning og står dermed under grunnlovens beskyttelse», skriver dommer Francis Spina i sin domsbegrunnelse.

Kathpress 17. august 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
17. august 2002

av Webmaster publisert 19.08.2002, sist endret 19.08.2002 - 16:26