Ennå ingen avgjørelse om de amerikanske biskopenes Dallas-erklæring

Vatikanet - KI (KAP) - Vatikanet gransker for tiden de amerikanske biskopenes dokument som ble vedtatt i Dallas i Texas i juni i år, hvor det blir fastlagt retningslinjer for tiltak mot prester som har gjort seg skyldig i seksuelt misbruk av mindreårige. Det foreligger foreløpig ingen avgjørelse i Roma, og det stemmer ikke at dokumentet allerede er avvist, slik ulike medier har hevdet. Dette opplyste Vatikanets talsmann, dr. Joaquin Navarro-Valls, søndag. Man håper å kunne gi de amerikanske biskopene et svar så snart som mulig, understreker talsmannen.

De amerikanske biskopene møttes til sitt halvårlige møte i Dallas den 13. juni, og etter langvarige drøftinger vedtok de et dokument som foreskriver harde reaksjoner og «null-toleranse» overfor geistlige som har gjort seg skyldig i slike forbrytelser. Allerede i Dallas hørte man kritiske røster som mente at dokumentet delvis er i strid med kirkeretten. Den vedtatte definisjonen på seksuelle misbruk er alt for vid og den automatiske anmeldelsesplikten til justismyndighetene undergraver det ufravikelige tillitsforholdet mellom prester og biskoper. Dessuten tar ikke dokumentet nok hensyn til en anklagets rett til å protestere mot anklagen.

Kathpress 17. august 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
17. august 2002

av Webmaster publisert 19.08.2002, sist endret 19.08.2002 - 16:27