Duc Huu Phan O.M.I avlegger evige løfter den 7. september

Den 7. september 2002 avlegger Duc Huu Phan evige løfter som legbror i den franske provinsen av oblatfedrenes kongregasjon (O.M.I.) i Lyon. Duc Huu Phan er født 19. mars 1972 i Vietnam og kom som flyktning til Kristiansand. For tiden er oblatfedre fra Polen og Sri Lanka aktive som prester i Oslo katolske bispedømme. De tilhører oblatfedrenes skandinaviske provins, som ble opprettet i 1995. I alt hører 26 oblatfedre og -brødre til denne provinsen.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
20. august 2002

av Webmaster publisert 20.08.2002, sist endret 20.08.2002 - 15:12