St. Eysteins fest er blitt valgfri minnedag i Sør- og Nord-Norge

Vatikanet har godkjent at minnedagen for den hellige Eystein Erlendsson (ca. 1120-1188), erkebiskop av Nidaros (Augustinus Nidrosiensis), kan feires som valgfri minnedag i Oslo katolske bispedømme og i Tromsø stift. Det opplyser biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. av Oslo.

Biskop Georg Müller SS.CC av Trondheim opplyser at Liturgikongregasjonen i et dekret av 30. september 2002 slår fast at den valgfrie minnedagen til ære for St. Eystein er opphøyet til "fest" i Trondheim Stift.

Den hellige Eysteins minnedag er den 26. januar. Noen feiring av Eystein blir det likevel ikke noe av i 2003, fordi denne datoen det året faller på en søndag.

For rundt to år siden søkte Trondheim Stift om tillatelse til denne feiringen, og søknaden ble innvilget av Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen den 10. februar 2001.

Minnedagen for de hellige Timotheos og Titus, den hellige Paulus' ledsagere, som i Kirkens generalkalender feires den 26. januar, legges i Norge fra nå av til 27. januar og feires som valgfri minnedag likesom den hellige Angela Merici.

Sommeren 1229 ble Eystein enstemmig erklært for helgen av Norges forsamlede biskoper i Nidaros og skrinlagt, men hans formelle helligkåringsprosess løp ut i sanden og ble aldri fullført. Tillatelsen fra Gudstjenestekongregasjonen til å feire hans minnedag betyr ikke noen formell salig - eller helligkåring fra Vatikanets side - den saken er det Helligkåringskongregasjonen som må behandle.

De katolske menighetene i Kristiansund og Bodø bærer St. Eysteins navn. Det gjør også St. Eysteins dagsenter i Levanger. Sigrid Undset tok i sin tid initiativet til en støttegruppe for prestekall, og gav den navnet St. Eystein.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
16. oktober 2002

av Webmaster publisert 16.10.2002, sist endret 16.10.2002 - 10:47