Ekskommunikasjonen av «prestinner» stadfestet

Vatikanet - KI (KAP/Zenit) - Vatikanet har avvist anken fra de syv kvinnene som i sommer ble ekskommunisert da de illegalt lot seg vie til «prestinner». I en erklæring som var datert 21. desember og ble offentliggjort den 27. januar, stadfestes derfor ekskommunikasjonsdekretet av 5. august. Samtidig gjøres det på nytt klart at vielsene er ugyldige, og det samme er prestelige handlinger de syv måtte prøve å utføre. Samtidig uttrykker Troslærekongregasjonen igjen sitt håp om at de syv blir opplyst av Den Hellige Ånds nåde og omvender seg og finner tilbake til den enhet i troen og fellesskapet med Kirken som de har skadet med sine handlinger.

Den skismatiske argentinske «biskopen» Romulo Antonio Braschi «presteviet» den 29. juni de syv kvinnene Christine Mayr-Lumetzberger, Adelinde Theresia Roitinger, Gisela Forster, Iris Müller, Ida Raming, Pia Brunner og Dagmar Braun Celeste, som opptrådte under navnet Angela White. Da de etter å ha fått en «kanonisk advarsel» ikke viste tegn til å gi etter, ble de ekskommunisert. Denne avgjørelsen ble anket.

Den 4. og 18. desember 2002 møttes kardinalforsamlingen i Troslærekongregasjonen for å prøve saken. De medlemmene som var til stede i Roma, deltok, nemlig kardinalene Joseph Ratzinger, Alfonso Lopez Trujillo, Ignace Moussa I Daoud, Giovanni Battista Re, Francis Arinze, Jozef Tomko, Achille Silvestrini, Jorge Medina Estevez, James Francis Stafford, Zenon Grocholewski, Walter Kasper, Crescenzio Sepe og Mario Francesco Pompedda samt biskopene Tarcisio Bertone og Rino Fisichella. De vedtok å avvise anken.

De syv kvinnene er «dypt rystet» over Vatikanets avgjørelse. De erklærer at de holder fast ved gyldigheten av sin «vielse» og kommer til å forvalte sakramentene der hvor mennesker ber om dem.

Kathpress 27. og 28. januar, Zenit 27. januar 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
28. januar 2003

av Webmaster publisert 09.02.2003, sist endret 09.02.2003 - 17:56