P. Marianito T. Dondoyano har forlatt Norge

Den 22. februar forlot p. Marianito T. Dondoyano Norge etter å ha blitt tilbakekalt av sin hjembiskop, biskopen av Maasin på Filippinene.

P. Dondoyano kom til Norge første gang i juni 1994 og var fra oktober 1994 til han forlot Norge i juli 1998 stiftskapellan for filippinerne i Oslo katolske bispedømme. P. Dondoyano returnerte til Norge i november 2000 og har siden januar 2001 vært kapellan (deltid) i St. Olav Domkirke, Oslo.

Oslo katolske bispedømme og bispedømmet Maasin har siden 1994 hatt et samarbeid som gjør at prester fra Maasin blir sendt til OKB for å gjøre tjeneste på åremål.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
6. mars 2003

av Webmaster publisert 07.03.2003, sist endret 07.03.2003 - 10:56