De pavelige melkekyr selges

Vatikanet - KI (KAP) - Vatikanet skal selge sine melkekyr (vaccae pontificales). Bondegården på det pavelige sommerstedet Castel Gandolfo skal slutte med fedrift, og derfor skal de siste tolv kyrne og noen lam fra den vatikanske febestanden selges i de kommende dagene.

Pavens frisiske kyr har til nå produsert noen hundre liter melk hver dag. Noe av dette brukes i den pavelige husholdning, men størstedelen har blitt solgt til Vatikanets ansatte i ministatens supermarked. Rundt hundre liter går til vanlige forbrukere i Castel Gandolfo og utvalgte iskremfabrikanter og bareiere i den lille byen. Melken fra de pavelige kyr er svært godt likt og regnes som sunnere, fettholdigere og mer holdbar enn den vanlige italienske butikkmelken.

De 20 hektarene på den pavelige bondegård skal i fremtiden brukes til andre formål. Dyrefôr og lønninger har blitt for dyrt for Vatikanstaten, heter det. I fremtiden vil Vatikanet importere melk til eget bruk fra Sveits.

Kathpress 20. mars 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
20. mars 2003

av Webmaster publisert 31.03.2003, sist endret 31.03.2003 - 23:30