Hvert år blir hundretusener av kinesere katolikker

Roma/Beijing - KI (KAP) - Hvert år omvender flere hundre tusen mennesker i folkerepublikken Kina seg til den katolske tro. Dette understreker ordensgeneralen for «Det pavelige institutt for ytre misjon» (Pontificium Institutum pro Missionibus Exteris - PIME), p. Giovan Battista Zanchi, ved en konferanse i Roma. De «patriotiske» katolikkene og undergrunnskirken har i den senere tid arbeidet med fornyet styrke for en forsoning dem imellom, heter det ved konferansen. Samtidig understrekes det at regjeringen i Beijing nå behandler kristne bedre enn tidligere.

Kathpress 31. mars 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
31. mars 2003