Frykten for SARS begrenser det kirkelige liv

Singapore/Hong Kong - KI (KAP/Zenit) - Den fryktede lungesykdommen SARS gjør at det innføres ulike restriksjoner i de områdene som er rammet. I erkebispedømmet Singapore har alle prester inntil videre fått forbud mot å høre skriftemål. I stedet skal menighetene tilbys generalabsolusjon, erklærer erkebiskop Nicholas Chia. Det anbefales også å avstå fra fredshilsen under messefeiringen, og kommunion kan ikke lenger mottas på tungen.

Akkurat i dagene før påske er det som regel svært mange katolikker som skrifter. Erkebiskopen oppmuntrer i sitt skriv til å feire spesielle botsgudstjenester. Han råder også alle troende som har begått alvorlige synder, om å avlegge et personlig skriftemål når beskyttelsestiltakene mot SARS igjen blir opphevet.

I Hong Kong blir liturgien i Den stille uke og påsken begrenset ettersom flere og flere mennesker i byen blir smittet av SARS. Bispedømmet har bestemt at fotvaskingen utgår fra liturgien skjærtorsdag, og formannen for liturgikommisjonen, p. Thomas Law Kwok-fai opplyser at det heller ikke blir noen dåp ved full neddykking påskenatt.

Andre ting som sløyfes i de rammede områdene, er kyssing av korset langfredag. Vievannet er fjernet fra kirkens inngangspartier og det utleveres munnbind til alle messedeltakerne. Det er også slutt på bruk av felles salmebøker.

Spesielt interesserte kan lese retningslinjene som gjelder for Singapore.

Kathpress 9. april og Zenit 7. april 2003 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
9. april 2003

av Webmaster publisert 10.04.2003, sist endret 10.04.2003 - 10:34