Paven utnevner ny biskop til Irkutsk

Den forrige er forhindret innreise

Pave Johannes Paul II har den 17. april utnevnt Msgr. Cyryl Klimowicz til ny biskop av bispedømmet St. Josef i Irkutsk, etter at russiske myndigheter i over et år har nektet biskop Jerzy Mazur å reise tilbake til Russland etter et kort utenlandsopphold. Biskop Klimowicz, som ble født i 1952 i den daværende sovjetrepublikken Kasakstan, har inntil nå vært hjelpebiskop i det hviterussiske erkebispedømmet Minsk-Mohilev.

Biskop Mazur er samtidig blitt forflyttet til det polske bispedømmet Elk.

Biskop Georgij (Jerzy) Mazur SVD (49), ble i april 2002 nektet innreise på flyplassen Sjeremetjevo 2 ved Moskva da han kom med fly fra Warszawa. Selv om han hadde gyldig visum som ikke utløper før i januar 2003, ble han nektet innreise i Den russiske føderasjonen. Etter timelange forhandlinger, hvor også en medarbeider fra nuntiaturet i Moskva ble koblet inn, ble biskop Mazur meddelt at han var «persona non grata» i Russland og måtte vende tilbake til Polen. Biskop Mazur måtte deretter fly tilbake til Warszawa. Biskop Mazur er polsk statsborger. For flere år siden søkte han om russisk statsborgerskap, uten at søknaden er blitt innvilget. Hans bispedømme, St. Josef i Irkutsk, er med sine nesten 10 millioner km² verdens største katolske bispedømme når det gjelder utstrekning. Det bor 49.000 katolikker i bispedømmet.

De russiske myndigheter har siden 2002 utvist, eller nektet forlengelse av oppholdstillatelse for, en rekke katolske geistlige, og biskop Mazurs skjebne må ses i den sammenheng. Men foranledningen/påskuddet i Mazurs tilfelle var etter sigende at de russiske myndigheter tok avstand fra at et lite kirkedistrikt med 2.000 katolikker helt øst i Sibir fremdeles ble kalt «Karafuto» i Vatikanets oversikter. Karafuto var det gamle japanske navnet på det sørlige Sakhalin, og den gang dette området var japansk, ble det opprettet et katolsk kirkedistrikt der. Dette apostoliske prefekturet administreres fra Irkutsk, og i fjor - like før biskop Mazur ble erklært «persona non grata» - endret Vatikanet navnet fra Karafuto til Yuzhno Sakhalinsk (Sør-Sakhalin). Men det påvirket ikke de russiske myndigheters beslutning.

VIS 17. april, KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (ct)
17. april 2003

av Webmaster publisert 18.04.2003, sist endret 18.04.2003 - 01:44