Kardinalsutnevnt avlegger uvanlig trosbekjennelse

Vatikanet (KI/CNS/CWN) - Før sin avreise til Roma der han den 21. oktober vil bli kreert til kardinal sammen med 29 andre, avla den skotske erkebiskop Keith O'Brien en ekstraordinær trosbekjennelse som hadde tilføyelser om tilslutning til Kirkens lære om sølibatet, homoseksualitet og kunstig prevensjon. Kardinal-elekt O'Brien av St. Andrews and Edinburgh avla trosbekjennelsen i sin katedral i Edinburgh samtidig som et nytt medlem av domkapittelet ble innsatt den 7. oktober.

Teksten til det særlige tillegget til det vanlige formularet, lød:

I further state that I accept and intend to defend the law on ecclesiastical celibacy as it is proposed by the magisterium of the Catholic Church; I accept and promise to defend the ecclesiastical teaching about the immorality of the homosexual act; I accept and promise to promulgate always and everywhere what the Church's magisterium teaches on contraception. So help me God and these Holy Scriptures which I touch with my hand.

Edsavleggelsen fulgte én uke at den kardinalnominerte biskopen hadde uttalt til journalister at han stilte seg åpen til en diskusjon om og eventuell endring av Kirkens holdning til prestesølibatet i den latinske kirke, homoseksualitet, og bruken av befruktningshindrende prevensjonsmidler.

KI (CNS og CWN 14. oktober 2003)
14. oktober 2003

av Webmaster publisert 15.10.2003, sist endret 15.10.2003 - 21:18