Melding om nedriving av "illegal" kirke når Vesten

 Les også:

Stamford, USA (KI/Cardinal Kung Foundation) - Det er nå blitt kjent flere detaljer om de kommunistiske myndigheters tiltak mor den katolske undergrunnskirke i Hebei-provinsen i Kina. Den 21. juni 2003 ble en akkurat nyoppført katolsk kirke rasert av ordensmakten. Kirken, som lå i landsbyen Liu Gou, Jiciun, Shahe, ble ferdig bare to uker tidligere. Den hadde omkring 150 sognebarn, de fleste av dem relativt ferske konvertitter til den katolske tro.

KI (Cardinal Kung Foundation 27. oktober 2003, 4. juli 2003
27. oktober 2003