Kardinal Tucci sammenligner islamistisk antisemittisme med nazi-ideologien

Kardinal Roberto Tucci, S.J.

Vatikanet (KI/KAP) - Den italienske kardinal Roberto Tucci S.J. har i et intervju med Vatikanradioen sammenlignet den antisemittismen som utbrer seg i den islamske verden med den nazistiske raseideologi. I intervjuet sa Tucci at man kan observere i hele den muslimske verden at det er krefter som vil "oppdra til en i sannhet innbitt antisemittisme av verste stort". Den er nest i rang, eller kanskje til og med jevnbyrdig, med den nasjonalsosialistiske antisemittisme. Oppdragelsen til slike holdninger skjer gjennom skoler og massemedier, sa kardinalen.

Kardinal Tucci, som tidligere har vært leder for Vatikanradioen og deretter pave Johannes Paul IIs reiseplanlegger, kommenterte også en EU-rundspørring om antisemittisme i Europa. Han sa at den aversjon mot Israel som avtegner seg særlig i Nord-Europa, er et alarmsignal om at antisemittiske holdninger også er til stede i enkelte kristelige befolkningsskikt.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste)
7. november 2003