Abort- og eutanasiforkjempere nektes nattverd i bispedømmet La Crosse

Erkebiskop Raymond L. Burke av Saint Louis, tidligere biskop av La Crosse
 Les også:

Washington - KI (CNS/Zenit/Origins) - Katolske politikere i bispedømmet La Crosse i den amerikanske delstaten Wisconsin får ikke motta nattverd hvis de fortsetter å støtte provosert abort og eutanasi. Politikerne oppfordres til heller å "opprettholde den naturlige og guddommelige lov om alt menneskelivs ukrenkelige verdighet".

Det går frem av en kirkerettslig advarsel fra den lokale biskop, den kommende erkebiskop Raymond L. Burke av Saint Louis. Vedtaket er videre begrunnet i et hyrdebrev som ble offentliggjort samtidig, tidlig i januar.

Senere i januar har tre andre amerikanske biskoper kommet med uttalelser som helt eller tildels støtter biskop Burkes anliggende, skjønt to av dem ikke sier noe spesifikt om nattverdsnekt.

Burke vil ikke navngi politikere som kan rammes av utestengelsen, men amerikanske medier nevner senator Julie Lassa og kongressrepresentant David R. Obey, begge demokrater. Biskopen skal ha korrespondert med tre politikere for å få dem til å skifte standpunkt, uten å ha lykkes.

Biskopens tiltak var undertegnet i november, før Paven i desember utnevnte ham til erkebiskop i Saint Louis, og er derfor rettsgyldig selv om bispedømmets tidsskrift med hyrdebrev og advarsel ikke kom ut før i januar.

Den biskop som så langt har uttrykt sterkest støtte til erkebiskop Burke, er nabobispedømmet Madisons overhyrde, biskop Robert Charles Morlino. Han sier at han er "helt enig" med biskop Burke i at katolske politikere som støtter abort og eutanasi ikke må motta nattverd, og at han har instruert sitt presteskap om å håndheve dette forbudet inntil dem det gjelder inntar en annen holdning. Madison er hovedstaden i Wisconsin, der også La Crosse ligger.

Erkebiskopen av New Orleans i delstaten Louisiana i Sørstatene, Alfred C. Hughes, skrev den 14. januar i erkebispedømmets ukeavis om katolske politikeres samvittighetsplikter hva gjelder motarbeidelse av abort, legeassistert selvmord, drap, ødeleggelse av menneskelige tidligfostre i forbindelse med kunstig befruktning, stamcelleforskning med bruk av materiale fra menneskelige tidligfostre, og kloning.

Enda en biskop i Wisconsin, biskop David Zubik av Green Bay, har uttalt seg på lignende måte støttende om at den katolske kirkes biskoper har som oppgave også å formane politikerne om rett moral, men unngår omhyggelig å uttrykke noen vurdering av Burkes kirkerettslige straffereaksjon.

CNS 8. og 20. januar 2004, Zenit 23. januar 2004, Dokumentasjonstjenesten "Origins" utgaven datert 29. januar 2004 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo
26. januar 2004