P. Jan Tetzlaff M.S.F. kapellan i Harstad

P. Jan Tetzlaff M.S.F.

I slutten av januar flyttet p. Jan Tetzlaff M.S.F. fra Bodø, hvor han siden september 2002 har vært hjelpeprest i St. Eystein menighet. P. Tetzlaff er nå av biskop Gerhard Goebel M.S.F. av Tromsø stift utnevnt til kapellan i Harstad, men han vil i likhet med sogneadministrator p. Marek Chelminiak M.S.F. være bosatt i Narvik.

P. Tetzlaff er født 29. april 1972 i Oborniki (bispedømmet Poznan) i Polen. Han ble presteviet 29. mai 1999 og gjorde prestetjeneste i Polen i tre år før han ankom Bodø.

P. Tetzlaff tilhører ordenssamfunnet "Misjonærene av Den hellige familie", et ordenssamfunn som har tatt seg av nesten all katolsk prestetjeneste i Nord-Norge siden 1932.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
9. februar 2004

av Webmaster publisert 09.02.2004, sist endret 09.02.2004 - 12:51