Flertallet ønsker liberalisert abortlov

 Les også:

Lisboa - KI (KAP) - I en meningsmåling sier et stort flertall av portugiserne at de ønsker en liberalisering av abortloven. Flertallet utgjør hele 79 %, mens 14 % er motstandere. Anledningen for meningsmålingen er en rettssak mot 17 personer som har deltatt i aborter. På anklagebenken sitter en lege, syv kvinner og ni formodentlige medskyldige. Saken har vakt betydelig oppsikt i landet og ført til store demonstrasjoner. Dom i saken ventes den 17. februar.

Den portugisiske abortloven er den strengeste i Europa ved siden av lovene i Irland og Polen. Avangerskapsavbrudd kan gi opptil åtte års fengsel. Abort er bare tillatt om morens liv er i fare, dessuten i strengt begrensede tilfeller ved mulige alvorlige handikap eller etter en voldtekt. I 1998 ble det arrangert en folkeavstemming om muligheten for straffrihet for aborter opp til tiende uke, men forslaget ble nedstemt med knapt flertall.

I slutten av januar mottok parlamentet i Lisboa en liste med mer enn 120.000 underskrifter for en liberalisering av abortloven. Minst 75.000 underskrifter er nødvendig for at parlamentet skal kunne debattere et forslag om en ny folkeavstemming.

Kathpress 8. februar 2004 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
8. februar 2004