P. Robert Kanoza SS.CC. utnevnt til sogneadministrator i Lillehammer

P. Robert Kanoza SS.CC.

Biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. av Oslo har den 18. august utnevnt p. Robert Kanoza SS.CC. til sogneadministrator i den katolske menighet på Lillehammer, med alle retter og plikter dette verv innebærer.

Utnevnelsen gjelder fra 1. september 2004.

Sognet omfatter kommunene i Gudbrandsdalen, samt kommunene Etnedal og Nordre Land, i Hedmark dessuten nordenden av Ringsaker kommune (poststedene Brøttum, Lismarka, Mesnali og Sjusjøen).

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
18. august 2004

av Webmaster publisert 18.08.2004, sist endret 18.08.2004 - 14:28