Kristin Clemet på besøk hos St. Eystein skole i Bodø

Økning i antall elever ved St. Eystein skole i Bodø

St. Eystein skole i Bodø har øket antallet elever fra 12, i skoleåret 04/05, til 29 i inneværende år. Ti av elevene går i første klasse mens resten er fordelt på klassetrinnene 2.-6.

På skoleårets første dag fikk de i tillegg besøk av Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet. Hun tok seg tid til å snakke med både elever og lærere ved skolen under besøket, som varte i overkant av tretti minutter. Barna fremførte sanger for henne, og da de ble spurt om hvilke forskjeller de hadde merket i overgangen fra sine gamle skoler til St. Eystein, var svaret enstemmig: "lengden på friminuttene".

Staben ved skolen benyttet også anledningen til å takke ministeren for sitt engasjement for friskoler, hvilket har gjort det mulig for blant andre St. Eystein i Bodø å starte skoledrift.

av Webmaster publisert 24.08.2005, sist endret 24.08.2005 - 14:12