70 prosent av ungdommen betegner seg som katolske

I følge en ny italiensk studie betegner 70% av ungdommen i Italia seg som katolske. 20 av 100 ungdommer mellom 16 og 25 år ber daglig, 33 ukentlig og 25 prosent aldri. Dette viser en undersøkelse foretatt av "Senter for pastoral orientering" (Cop).

Religiøsiteten viser seg noe høyere blant jenter enn blant gutter. Og det synes først og fremst å være mor i familien som har fremmet den religiøse bevisstheten hos sine barn.

Kirkebesøket i Italia, blant unge katolikker, har i de siste år gått nedover. Mens ca. 25% av de unge mellom 15-24 år gikk i messen minst en gang i uken i 1992, er tallet nå 17%. Litt høyere er imidlertid tallet dersom man ser på den yngste gruppen ungdommer i studien, de mellom 15-17 år - blant disse deltar 28% regelmessig i messen.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste) (7. februar 2006)

av Webmaster publisert 07.02.2006, sist endret 07.02.2006 - 21:38