Rapport fra Den nordiske bispekonferanses plenarmøte

 Se også:

Nordens katolske biskoper er urolige for de mange barn og unge som føler seg lite velkomne hjemme og derfor i praksis tilbringer sin fritid på gaten.

De nordiske landenes tolv katolske biskoper, som til sammen leder ca. 250.000 katolikker, var samlet i Magleås i Danmark 10.-15. mars og skriver nå til en rekke katolske organisasjoner i stiftene for å se hva Kirken kan gjøre for disse barna og ungdommene. Det oppgir Den nordiske bispekonferanse i en pressemelding. Biskopenes uttalelse baserer seg på en rapport fra en konferanse i Vatikanet om gatebarn.

Denne gang diskuterte de også i hvilken form Kirken i de nordiske land skal ha nærvær i Roma i fremtiden, særlig med tanke på presteutdannelsen. Bakgrunnen er at det siden 1991 har vært et svensk katolsk prestekollegium i Roma, som også gjerne huser seminarister fra de andre nordiske land. Den katolske biskopen i Reykjavik, Johannes Mattias Gijsen, skal utrede dette spørsmålet.

Biskopen i Trondheim, Georg Müller, forbereder på sin side biskopenes deltagelse i den tredje europeiske økumeniske forsamling, som avholdes i Romania i år 2007.

Nordens katolske biskoper samles til plenarmøte hver vår og høst. Høstmøtet skal i år holdes i Alta i september. Der skal bispekonferansen også feire 150-årsjubileet for grunnleggelsen av Nordpolmisjonen.

Vatikanradioen (16. mars 2006)

av Webmaster publisert 26.03.2010, sist endret 26.03.2010 - 11:52