Katolsk Sosialakademi og Caritas Norge med seminar om Multikulturell trening

Det nystartede Katolsk Sosialakademi (KSA) og Caritas Norge inviterer til seminar. To interaktive og praktiske dager om hvordan vi kan fungere sammen i vårt multikulturelle og multireligiøse samfunn.

Onsdag den 26. og torsdag den 27. april 2006 mellom kl. 10 og 16. i Dominikanernes kloster i Neuberggt. 15, Oslo.

Leder for seminaret er Bernice Rigney. Hun er søster i Maryknoll-kongregasjonen, som i snart 100 år har svart på ropet fra verdens fattige. Medlemmene arbeider i krigssoner og i en rekke prosjekter i verdens fattigste land. Søster Bernice arbeider selv i Kenya.

En spesialitet hos Maryknoll er kurs for å bevisstgjøre oss om våre egne fordommer og samtidig gjøre oss oppmerksomme på alle de muligheter vi har til å fungere sammen i våre multikulturelle samfunn.

Seminardagene i Oslo koster kr. 750.- Dette inkluderer kurs, lunsj og kaffe og forfriskninger i pausene. Kursavgiften betales til kontonummer 6039.12.57461 (KSA ved Åse Sofie Skjerdal).

OBS! Seminaret gis på engelsk.

Påmelding før 20. april 2006 til KSA v/Åse S. Skjerdal per e-post til aaskjerdal(at)hotmail(dot)com eller per telefon til 22 69 72 19 / 90 62 97 52.

Å skape et Katolsk Sosialakademi har lenge vært et ønske innom den svenske Justitia et Pax-kommisjonen. Den nystartede akademiet har sete i Gøteborg. Grunnlaget for virksomheten er den katolske sosialfilosofi, også kalt Kirkens sosiallære. KSA ønsker å bli "et filosofisk institutt for politisk debatt" og "en institusjon for sosial tenkning". Den vil involvere ulike sammenhenger, som aktører fra såvel den sosiale som fra den økonomiske og politiske sektor. KSA skal være en møteplass for disse representanter for de ulike offentlige og private virksomheter - også frivillige organisasjoner. Tema for KSAs arrangementer vil være interkulturell dialog, det gode fellesskap, økonomi, fred og sikkerhet, forsoning og politikk. En grunntanke i prosjektet er å samarbeide med institusjoner i andre land i Europa.

Norsk kontaktperson og styremedlem er Åse Sofie Skjerdal.

Melding fra Katolsk Sosialakademi / Caritas Norge (1. april 2006)