Kinesiske biskoper ønsker godkjennelse fra Vatikanet

 Se også:

Til tross for hardt press fra myndighetene i Beijing, ønsker nye biskoper i den "offisielle" kinesiske kirken fullt samfunn med Den Hellige Stol, uttalte kardinal Joseph Zen til journalister i Roma 24. mars.

Selv om den myndighets-kontrollerte "Katolske Patriotiske Organisasjon" gjør krav på å ha autoriteten til å utnevne biskoper, vil biskopene "ikke gå med på å la seg ordinere uten tillatelse fra Roma", uttalte kardinalen - til tross for at myndighetene vanligvis ikke vil tillate dem å anerkjenne Vatikanets godkjennelse.

CWNews.com (3. april 2006)