Beijing bekrefter "kontakt" mellom Kina og Den Hellige Stol

 Se også:

For første gang har kinesiske myndighetene gått offentlig ut og stadfestet at det er "kontakt" mellom Vatikanet og Den Hellige Stol, med tanke på gjenopprettelse av diplomatiske forbindelser. Kinesiske katolikker øyner nå derfor håp blant annet i spørsmålet om nominasjon av biskoper. Kina krever for øvrig også at Den hellige Stol må bryte båndene med Taiwan og ikke blande seg i Kinas indre anliggender.

Under et seminar ved Diaoyutai State Guesthouse uttalte Ye Xiaowen, direktør for Kinas statlige administrasjon for religiøse anliggender, til China Daily at "kontakten mellom oss [Red: Beijing og Vatikanet] har vært der hele tiden, men det er umulig å definere et tidsperspektiv."

Yes uttalelse, den absolutt første fra Beijing, kom like etter at erkebiskop Giovanni Lajolo, Vatikanets sekretær for relasjon mellom statene, i forbindelse med kreeringen av kardinal Zen den 24. mars uttalte at "tiden er moden" for å gjenopprette diplomatiske forbindelser med Beijing. I to lange intervjuer med South China Morning Post og I-Cable TV i Hong Kong har også Vatikanets "utenriksminister" snakket om "uformelle kontakter" og understreket at "mens autoritetene på de øverste nivåer viser ønske om å normalisere relasjonen, er det mennesker på mellomnivå som drar i motsatt retning."

I intervjuet med China Daily lurer Ye Xiaowen på hvorvidt Vatikanet er villige til å akseptere Beijings to betingelser. I over 15 år har Kina nemlig krevd at Vatikanet må bryte båndene med Taiwan og avstå fra å blande seg inn i Kinas indre anliggender. "Vi kan etablere diplomatiske forbindelser med Vatikanet veldig snart," sa Ye, "dersom de to betingelsene aksepteres... Men vi kan vanskelig gjøre det dersom prinsippene ikke overholdes."

Selv om Kina i møte med andre land, for eksempel Sør-Korea, aldri har satt som forhåndsbetingelse at forbindelsene med Taiwan må brytes, men kun som et steg mot slutten av en prosess, har Vatikanet allerede uttalt at nuntiaturet i Taipei egentlig er til Beijing, men at det ble flyttet til Taipei som et resultat av at nuntien til Beijing ble utvist i 1951 og Maos avslag til å ta ham tilbake i 1952.

Det mest delikate problem er innblanding i Kinas indre anliggender, som for Beijing også inkluderer retten til å utnevne katolske biskoper. Ye insisterte på at Kina fremdeles ønsker å ha et ord med i laget i utnevnelsene. "Vi har alltid utnevnt og vigslet våre egne biskoper", sa han. "Dette er det vi må forholde oss til."

I virkeligheten har Kina vanskeligheter med å finne bispekandidater som aksepterer en ordinasjon uten Vatikanets anerkjennelse. Minst 80 % av biskopene i den offisielle katolske kirken er i kommunion med Den Hellige Stol, og de få som ikke er det - for eksempel erkebiskopen i Beijing - er ikke anerkjent av de troende og derfor marginalisert.

Et viktig poeng å understreke, er at ved å insistere på nominasjon av biskoper, har Ye vist seg mer fleksibel enn noen gang tidligere og sier at problemet "kan bli åpnet for diskusjon."

En mulig modell for utnevnelser av biskoper i Kina er å gjøre det på samme måte som i Vietnam, der Den Hellige Stol presenterer flere kandidater som myndighetene fritt kan velge blant. Mange offisielle biskoper er imidlertid ikke fornøyde med denne ordningen. I et intervju med AsiaNews sier en av Kinas biskoper at han avviser "den vietnamesiske løsningen." "Beijing," sa prelaten som ønsket å være anonym, "må gi oss all den religiøse frihet som den kinesiske grunnlov garanterer. Nominasjonen og ordinasjonen av biskoper er en del av kirkens sakramentale elementer, og staten har ikke rett til å blande seg inn i det."

I intervjuet med China Daily nevner ikke Ye Xiaowen den nykreerte kardinal Joseph Zen, biskop av Hong Kong, med ett ord. Kardinal Zen er blant kristne i Kina kjent for kampen for trosfrihet. Når det gjelder Beijings to forutsetninger for gjenopprettelsen av diplomatiske forbindelser med pavestaten, har kardinal Zen uttalt at det å bryte bånd med Taiwan "ikke er et problem", men bare kan imøtekommes i bytte mot at Kina garanterer full religionsfrihet, inkludert utnevnelse av biskoper.

AsiaNews (5. april 2006)