Jesuittprofessor tilbakeviser det såkalte "Judasevangeliet"

- Det såkalte "Judasevangeliet" var uviktig for de fleste kristne da det ble skrevet for flere hundre år siden, og det er like uviktig i dag, sier jesuittfaderen Gerald O'Collins som er professor i kristologi ved Det pavelige Gregorianske universitet i Roma.

Uttalelsen kommer på bakgrunn av at National Geographic Society 6. april la frem oversettelse fra koptisk av det såkalte Judasveangeliet. Dette er et papyrusmanuskript fra rundt år 300 som ble funnet i en egyptisk ørkenhule i 1970-årene. Teksten inneholder angivelige samtaler mellom Jesus og Judas Iskariot, og er ifølge professor Einar Thomassen ved Universitetet i Bergen et polemisk skrift til fordel for Judas Iskariot og med brodd mot Kirkens offisielle lære. Professor Thomassen sier til dagbladet.no at skriftet er utvetydig gnostisk.

- Dette skriftet fortjener slett ikke betegnelsen 'evangelium', sier professor Gerald O'Collins som gjennom årene har ledet en rekke økumensike studier om den historiske Jesus.

- Evangelium er en litterær genre som fokuserer på Jesu liv, død og oppstandelse, og den ble grunnlagt av evangelistene Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Når denne Judas-teksten, og andre tekster, tar for seg hendelser angivelig knyttet til Jesu liv, er det et forsøk på å fremheve betydningen av de personer disse tekster er oppkalt etter, og ikke på å eksponere Jesus, sier jesuittprofessoren.

- Disse tekstene er ikke oppsummering av evangelienes glade budskap, fastslår professor O'Collins.

I sin brede presentasjon av "Judasevangeliet" og omstendighetene omkring offentliggjørelsen av oversettelsen til engelsk, beskrev også dagbladet.no at Jesu korsfestelse og oppstandelse ikke er nevnt i teksten. Dagbladet gjengir også professor Thomassen på at teksten er gnostisk. Avisen formidler imidlertid ikke at denne denne teksten derved ikke har gyldighet for den kristne kirke. Tvert i mot fremstiller dagbladet.no det som om sannheten nå omsider er kommet for en dag, og at Judas Iskariot endelig får sin oppreisning.

"Judasevangeliet" utgis oversatt i bokform i en rekke land i nær fremtid, og National Geographic Society presenterte historien og forskningen rundt funnet i et program palmesøndag.

Catholic News Service/KI- Katolske Informasjonstjeneste (Oslo) (10. april 2006)

av Webmaster publisert 10.04.2006, sist endret 10.04.2006 - 11:36