Paven utnevner tre nye medlemmer til Ecclesia Dei

 Se også:

Pave Benedikt XVI har utnevnt tre nye medlemmer til kommisjonen som arbeider for å få medlemmer av Pius X-selskapet tilbake til Kirkens fulle fellesskap. De tre som er utnevnt til den pavelige kommisjonen Ecclesia Dei, er kardinalene William Levada, prefekt for Kongregasjonen for Troslæren, Jean-Pierre Ricard, erkebiskop av Bordeaux og president for Den franske bispekonferanse og Antonio Cañizares Llovera, erkebiskop av Toldedo og Spanias primas.

Kommisjonens president er kardinal Darío Castrillón Hoyos, prefekt for Kongregasjonen for Kleresiet.

Kommisjonen Ecclesia Dei ble grunnlagt av pave Johannes Paul II i 1988 med et apostolisk brev, i forbindelse med erkebiskop Marcel Lefebvres illegale, skismatiske bispeordinasjoner. Det var Marcel Lefebvre som grunnla Pius X-selskapet.

Publiseringen av de tre nye medlemmene i Ecclesia Dei kom på lørdag, en dag etter at de franske biskoper uttalte at "i de neste uker eller måneder" vil paven "gi direktiver for å forberede veien for en mulig tilbakekomst til full kommunion" med Pius X-selskapet. .

Zenit (10. april 2006)