Varm velkomst for Lefebvristene?

 Se også:

Kirken "venter med åpne armer" på at det skismatiske Pius X-selskapet (SSPX) vender tilbake til full kommuniom med Roma, i følge en av Vatikanets toppledere.

Kardinal Daríon Castrillón Hoyos, president for den pavelige kommisjon "Ecclesia Dei" (som har ansvar for dialogen med de skismatiske etterfølgerne av den tidligere erkebiskop Lefebvre), sa at det ekstraordinære møtet mellom kardinalene i mars så etter "den beste løsning" for å bringe gruppen tilbake til kommunion med paven.

Msgr. Lefebrve dannet SSPX i protest mot Annet Vatikankonsils reformer, og han og hans støttespillere ble automatisk ekskommunisert i 1988, etter at de ordinerte nye biskoper i direkte skisma mot Johannes Paul II. De er mest kjent for å fremme bruken av den pre-konsiliære tridentinske messe.

Den tidligere kardinal Josef Ratzinger forhandlet med SSPX for å forsøke å forhindre at de falt i skisma, uten å lykkes. Han ble den første president av "Ecclesia Dei" og kunne da hjelpe en mengde Lefebvrist-lignende grupper til å forbli i full kommunion med Roma uten å måtte forlate feiring av den tridentinske messen. Kardinal Jorge Medina Estévez, et annet medlem av "Ecclesia Dei", oppfordret til å klart skjelne mellom disse gruppene som er i kommunion med Roma og Lefebvristene.

Pave Benedikt XVI har uttrykt et sterkt ønske om å bringe SSPX tilbake i full kommunion med resten av Kirken. I fjor sommer møtte han lederen for selskapet, og i møte med kurielederne den 13. februar i år og senere i møte med sine kardinaler den 23. mars, tematiserte han ønsket.

The Tablet, 1. april 2006 (4. april 2006)