Støtt jordskjelvrammede i Indonesia

 Se også:

Lørdag den 27. mai ble Indonesia rammet av et kraftig jordskjelv. Jordskjelvet fant sted i provinsen Yogyakarta. Lokale aviser melder om 4374 døde.

I det hardest rammede området - Bantul - er det over 3000 døde. I tillegg er 20% av husene ødelagt og dermed om lag 230 000 mennesker husløse.

Caritas er i gang med det umiddelbare nødhjelpsarbeidet, og distribuerer nødhjelpspakker bestående av hygieniske artikler, tepper og andre nødvendighetsartikler. I tillegg bidrar Caritas med midlertidig husly til de husløse.

Du kan støtte de jordskjelvrammede i Indonesia online, eller du kan gi ditt bidrag til kontonummer 8200.01.93433. Merk innbetalingen "Jordskjelv i Indonesia".

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) MT / Caritas Norge (30. mai 2006)