150-årsjubileet for Nordpolmisjonen gjennomført i Alta i pinsen

 Se også:

Pinseaften var det stor jubileumsmarkering på Rica hotell i Alta, da Tromsø Stift feiret 150-årsjubileet for opprettelsen av Nordpolmisjonen.

Biskop Gerhard Goebel MSF av Tromsø åpnet feiringen ved en tale.

Msgr. Torbjørn Olsen holdt et historisk foredrag om Nordpolmisjonens tilblivelse, virke i inn- og utland og oppløsning (i 1869). Han snakket også om hva man hypotetisk kan se for seg dersom Nordpolmisjonen hadde bestått i innskrenket omfang (utenfor Norge), slik pave Pius IX først (i 1868) hadde bestemt, eller med utvidet omfang (hele Norge og eventuelt Danmark), slik enkelte ivret for, samt om hva som må anses som problematisk ved prosjektet og hvilke gode frukter som ble tilbake.

En omfattende del av programmet bestod i at hver av stiftets menigheter (i den rekkefølge de var blitt opprettet) presenterte seg selv, historisk og/eller aktuelt. Formen var meget variabel, og denne del av programmet fungerte svært bra.

Det var også bespisning.

Ca. 75 personer deltok.

Pinsedag var St. Josef kapell i Alta stappfullt under jubileumsmessen. Etterpå var det lunch på hotellet, der det også ble fremført en rekke hilsener.

Deltagerne var imponert over hvor vakker den nye kirken i Alta (tidligere sjefsbolig for bataljonssjefen ved Alta bataljon, som jo inntil nedleggelsen holdt til på Altagård, som i sin tid var misjonens senter) med omgivelser, ikke minst kirkegården, er blitt. Sognepresten, pater Wojciech Egiert, har all ære for dette.

En rekke gjester fra utlandet deltok: En filippinsk erkebiskop med sin sekretær, en representant for MSFs (Misjonærene av den Hellige Familie) general i Roma samt MSFs pronvinsial og viseprovinsial i Polen.

Ellers deltok dominikanerinnene fra Bodø, samt flere St. Elisabethsøstre med deres provinspriorinne fra Oslo i spissen.

De fleste prestene i Tromsø stift deltok også.

Kirkekoret fra Tromsø spilte en sentral rolle begge dager.

Fra Den norske kirke deltok prost Øystein Skille. Fra Alta kommune deltok varaordfører Kåre Simensen (Ap), som sa at kommunen er stolt over det historiske innslag i kommunen som Nordpolmisjonen representerer. Kommunen, som nå overtar Altagård, skal sørge for at bygningen (med tårnet som minner om Nordpolmisjonen) blir bevart. Han overrakte en sjekk fra kommunen på kr 5000 til kirken i Alta.

Professor Jens Petter Nielsen, Tromsø, hadde på forhånd skrevet en større kronikk om Nordpolmisjonen i Altaposten, dette på initiativ av Rolf Ballo som har engasjert seg mye omkring denne del av historien.

Pater Mirek Ksiazek MSF overrakte et gammelt missale som han hadde funnet i Harstad, og som i sin tid (rettnok etter Nordpolmisjonens tid) hadde tilhørt kirken i Alta.

Biskop Goebel avsluttet feiringen med en tale.

Tromsø stift spanderte samtlige måltider.

Jubileumsfeiringen ble ledet av Helmut Krane, pastoralrådets leder.

Les for øvrig:

Dekret om opprettelse av Nordpolens apostoliske prefektur («Nordpolmisjonen»)

Den apostoliske skrivelse MP

Den apostoliske skrivelse Ecclesiae universae

Melding fra Tromsø Stift / KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (6. juni 2006)

av Webmaster publisert 06.06.2006, sist endret 06.06.2006 - 13:20