Invitasjon til festmesse i St. Olav domkirke i Oslo

Kjære venn av St. Olav kirke,

Oslo katolske domkirke, St. Olav kirke, ble for 150 år siden innviet som den første katolske kirkebygning i Norge etter reformasjonen. Menigheten i St. Olav vil feire denne begivenheten med en festmesse. Dette vil skje på kirkens innvielsesdag, torsdag 24. august klokken 18.00, og det vil være Oslos katolske biskop, Bernt Eidsvig Can.Reg., som vil være hovedcelebrant.

St. Olav menighet, er med sine rundt 8.000 medlemmer, den sentrale katolske menigheten i Norge i dag. Siden 1953 har St. Olav kirke også vært domkirke og sete for biskopen i Oslo katolske bispedømme. Bispedømmet omfatter de tretten sydligste fylkene, til og med Sogn og Fjordane, Oppland og Hedmark. Av disse fylkenes drøye tre millioner innbyggere, er rundt 42 000 medlemmer av Den romersk katolske kirke. En ikke ubetydelig del av dem kommer fra ikke-vestlige land. For 150 år siden var menigheten bare på noen få titalls katolikker, - også den gang med mange innvandrere. I løpet av de 150 år som er gått, har den katolske kirke i Norge vokst seg til en ikke ubetydelig deltaker i det norske kristenlivet.

Jubileumsmessen vil bli feiret sammen med representanter fra det offisielle Norge og fra byen, det diplomatiske korps, og representanter fra våre kjære venner i det kristne Norge, i tillegg til at vi som katolikker "feirer oss selv" ved denne anledning.

Fra menighetsrådets side ser vi det som en stor glede å kunne invitere til denne festmessen den 24. august.

Med vennlig hilsen

Liv Hegna
Formann i Menighetsrådet

Melding fra St. Olav menighet i Oslo (7. juli 2006)

av Webmaster publisert 07.07.2006, sist endret 07.07.2006 - 10:45