Pressemelding fra Tromsø stift: Pavelig sendemann til Tromsø

Erkebiskop Giovanni Tonucci, nuntius til de nordiske land

 Se også:

Tromsø stift

Den katolske kirke i Nord-Norge

Postboks 198

9252 Tromsø

Tromsø, 12. januar 2007

PAVELIG SENDEMANN TIL TROMSØ

Prosessen med å finne biskop Goebels etterfølger i gang

4. november 2006 døde biskop Gerhard Goebel, nær 73 år gammel, etter å ha virket som katolsk prest i Nord-Norge siden 1962 og som biskop fra 1979. 9. november ble han gravlagt.

Samme dag ble msgr. Torbjørn Olsen valgt til bispedømmeadministrator, dvs. midlertidig leder av Den katolske kirke i Nord-Norge. Å finne ny biskop til Tromsø er en komplisert prosess som tar lenger tid. Men den er nå i gang.

16. januar kommer en pavelig sendemann til Tromsø for å «sondere terrenget», og han blir der to dager. Det dreier seg om den apostoliske nuntius (ambassadør) til Norge, erkebiskop Giovanni Tonucci, som til daglig holder til i Stockholm. Han er en 65 år gammel italiener som tidligere har tjenestegjort i det pavelige diplomati i Vatikanet, Kamerun, Storbritannia, Jugoslavia, USA, Bolivia og Kenya. Han ble utnevnt til nuntius for Norge 16. oktober 2004, og 2. februar 2005 ble han mottatt av kong Harald V i høytidelig audiens i forbindelse med avleveringen av pavens akkreditiv.

Erkebiskopen har tidligere en rekke ganger hatt ansvar for bispeutvelgelser. Selv om det var han som hadde ansvaret for å forberede utnevnelsen av Bernt Eidsvig til katolsk biskop i Oslo i 2005, er bispeutvelgelsen til Tromsø den første som han i sin helhet forestår i Norden. Når han har sin innstilling klar, blir saken oversendt til Vatikanet der pave Benedikt XVI vil treffe den endelige avgjørelse.

Nuntius var faktisk to ganger i Nord-Norge i 2006 og rakk å reise gjennom store deler av landsdelen samt være innom de fleste katolske kirker. I tillegg til mange katolikker traff han flere representanter for andre kirkesamfunn samt offentlige myndigheter og andre representanter for samfunnlivet.

Under sitt kommende besøk i Tromsø vil erkebiskop Tonucci møte de katolske prester i Nord-Norge, samt en rekke ordenssøstre og legfolk. Om kvelden 17. janaur vil han holde offentlig messe i Vår Frue kirke, Tromsø.

Det vil ennå ta mange måneder før en ny katolske biskop i Tromsø er på plass.

Pressemelding fra Tromsø stift 12. januar 2007 / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (15. januar 2007)