Bispeutvelgelse og nuntius-besøk

Erkebiskop Giovanni Tonucci, nuntius til de nordiske land

 Se også:

Prosessen med å finne ny biskop til Tromsø er nå kommet i gang.

Den apostoliske nuntius til Norge, erkebiskop Giovanni Tonucci, besøkte i den anledning Tromsø fra 16. til 18. januar.

Viktigst var onsdag 17. januar. Innrammet av laudes og vesper holdt nuntius et langt møte med samtlige prester samt representanter for ordensfolkene og legfolket. Her gav han en inngående forklaring på hvordan utvelgelsesprosessen foregår. Han spurte også hvordan tilstanden i stiftet er (positivt og negativt), hvilke fremtidssynspunkter man har og hva slags type biskop man trenger. Dagen ble avsluttet med pontifikalmesse og kirkekaffe. Pastor Reidar Voith, Porsgrunn, fungerte som tolk.

Nuntius kom med en markant invitasjon til de troende om å meddele ham skriftlig deres ønsker mht. den nye biskop, forslag til bispekandidater samt anførsler vedrørende personer man måtte mene kan være aktuelle. Samtidig presiserte han at ikke antall henvendelser om bestemte personer, men innholdet i henvendelsene vil være av betydning i utvelgelsesprosessen. Han gjorde det dessuten klart at forutsetningen for at henvendelser skal komme i betraktning, er at de må inneholde avsenders navn og adresse og være underskrevet, samt at hver henvendelse kun må stamme fra en person (ikke fra flere eller på vegne av en gruppe).

Henvendelser sendes til

Den apostoliske nuntius, Erkebiskop Giovanni Tonucci, Det apostoliske nuntiatur, Svalnäsvägen 10, S-182 63 Djursholm, Sverige.

I nuntiaturet kan man lese bl.a. norsk, engelsk og italiensk.

Tromsø, 19. januar 2007.

Med vennlig hilsen

Torbjørn Olsen

Bispedømmeadministrator

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (25. januar 2007)