Patriark Aleksej gjentar sin kritikk av katolsk "proselyttisme"

 Se også:

Den russisk-ortodokse patriark Aleksej II har gjentatt sitt krav om at han kun vil delta i et "toppmøte" med pave Benedikt XVI dersom katolikkene slutter å bedrive det han betegner som "proselyttvirksomhet" i de historisk sett ortodokse land.

Fra Moskva hevder den ortodokse prelaten at katolsk geistlighet og ordensfolk fremdeles har "proselyttisme blant den ortodokse befolkning som hovedmålsetning," forteller nyhetsbyrået Interfax. Katolske kirkeledere benekter sannhetsgehalten i denne fremstillingen.

Før man kan arrangere et møte mellom paven og Moskva-patriarken, sier patriarken, "må vi overvinne de vanskelighetene vi har møtt siden 1990-tallet." Siden kommunistregimets kollaps, har Moskva-patriarkatet klaget over katolske misjonæreres aktiviteter i landene i det tidligere Sovjetunionen.

Katolske kirkeledere forklarer at misjonærenes anliggender ikke er å omvende ortodokse troende, men å arbeide blant det overveldende flertall av russere som ikke er aktive i noen Kirke. Moskva-patriarkatet holder imidlertid fast ved at det russiske folket er ortodoks, selv om de ikke deltar i kirkelige aktiviteter. På dette grunnlag benekter patriark Aleksej den katolske tankegangen om "at Russland er et misjonsfelt for Den romersk-katolske kirke."

CWN - Catholic World News (17. september 2007)

av Webmaster publisert 19.09.2007, sist endret 19.09.2007 - 10:27