Ny biskop av Beijing ordinert - trolig med pavelig anerkjennelse

Biskop Joseph Li Shan av Beijing

 Se også:

En fra Vatikanets side vel ansett geistlig ble den 21. september ordinert til biskop av Beijing, et trekk som kirkeledere mener kan bidra til å redusere spenningen mellom den kommunistiske staten og Den hellige stol.

Joseph Li Shan ble installert til den innflytelsesrike tjenesten i Kinas hovedstad i en seremoni i byens 400 år gamle katedral. Deltagelsen ble begrenset til flere hundre prester, søstre, øvrige kirkelige representanter og representanter for myndighetene. Utenlandsk media fikk ikke være til stede.

Flere titalls uniformerte polititjenestemenn ble utplassert rundt kirken. De kontrollerte tilgang til kirken og hindret utenlandske journalister fra å gå inn. Til tross for de strenge sikkerhetstiltakene, fikk seremonien lite offentlig oppmerksomhet.

Seremonien startet med en prosesjon av seminarister, søstre, prester og biskoper, deriblant ordinerende prelat John Fang Xingyao av det østlige bispedømme Linyi.

Den 42 år gamle Li avla det tradisjonelle biskoppelige løftet, et løfte som imidlertid i Kina også innebærer et løfte til myndighetene. Han lovet å "lede alle presteseminarister og nonner i bispedømmet på en slik måte at de slutter seg til nasjonens konstitusjon, opprettholder nasjonal enhet og sosial stabilitet."

Kinesiske myndighetspersoners deltagelse i en ordinasjon som er godkjent av Vatikanet, oppleves av mange som et gjennombrudd i forholdet mellom Beijing og Roma. Enkelte kinesiske katolikker fortsetter imidlertid å stille spørsmål ved hvorfor Vatikanet ikke har offentliggjort en bekreftelse på at ordinasjonen har pavelig anerkjennelse, rapporterer nyhetsbyrået AsiaNews.

Som svar til denne skepsisen, annonserer Vatikan-avisen L'Osservatore Romano at både biskop Li Shan og biskop Paul Xiao Zeijang, som ble ordinert den 8. september til koadjutorbiskop i Guiyang, er "i kommunion med paven og anerkjent av myndighetene". I avisen den 22. september, som altså ble utgitt dagen etter ordinasjonen i Beijing, heter det at Den hellige stol har anerkjent nominasjonen av begge biskopene, og at ordinasjonene har pavelig godkjennelse. "Alle de konsekrerende biskopene var i kommunion med Roma", forsikret Vatikan-avisen leserne.

I mellomtiden har lederne i den myndighetsstøttede Katolsk Patriotisk Assosiasjon, ved visepresident Liu Bainian, forsøkt å ta all ære for utnevnelsene. Den tidligere overhyrden i Beijing, den nå avdøde erkebiskop Fu Tieshan, var nemlig en entusiastisk tilhenger av Den Patriotiske Assosiasjon. Den tunge representasjonen av kinesiske myndighetspersoner gjorde at seremonien minnet om en statsseremoni, sier flere troende.

Li etterfølger biskop Fu Tieshan, en støttespiller til kommunistpartiet og en sterk opponent til Vatikanet, og hans død i april åpnet muligheter for en fornyet relasjon mellom den statskontrollerte katolske Kirke i Kina og Den hellige stol. Da Li ble utnevnt til Fus etterfølger i juli, roste Vatikan-representanter ham. De kunne imidlertid bekrefte at Beijing ikke hadde konsultert Roma før utnevnelsen.

De kinesiske myndigheters opposisjon mot Vatikanet går tilbake til 1952, da kommunistene etter kun tre år ved makten krevde at kinesiske katolikker måte bryte båndene til Roma. I store deler av 60- og 70-tallet var all religionsutøvelse forbudt. Allikevel har Kirken i Kina ekspandert de siste 20 år, og det er nå rundt 12-15 millioner katolikker i landet.

Catholic Wordl News / AsiaNews / China Daily (24. september 2007)