Fire nye norske medlemmer av Ridderordenen av Den Hellige Grav i Jerusalem

Ridderordenen av Den Hellige Grav i Jerusalem
De norske lege medlemmer
Medlemmene av det nordiske stattholderskap

(Klikk på bildene for stor versjon)

 Se også:

Lørdag den 22. september avholdt Ridderordenen av Den Hellige Grav i Jerusalem investitur i St. Erik domkirke i Stockholm, hvor det ble tatt opp fire nye norske medlemmer; Gaute Haug Eriksen, Gian Luca Congeddu, Hugo Are Pripp og Liv Hegna. Investituren ble ledet av biskop Anders Arborelius av Stockholm, som selv er gravridder. Til stede ved seremonien var gravriddere og damer fra Sverige og Norge, som sammen utgjør et stattholderskap.

I Norge er det nå til sammen syv lege (seks herrer og en dame) og en geistlig gravridder. Det var i 2004 at ordenen hadde sin første investitur av "riddere, damer og ekklesiastiske medlemmer" i Stockholm, og den første nordmannen, Knut Arstad fra Oslo, ble opptatt av selveste patriarken av Jerusalem, msgr. Michel Sabbah. Han er ordenens mester. Lederen for ordenens stattholderskap i Norden er den svenske Bo Theutenberg. OKBs generalvikar, p. Arne Marco Kirsebom, er prior for Norge.

Medlemmenes arbeid består i å yte økonomisk og åndelig støtte til den latinske (katolske) patriarken av Jerusalem, som hadde hovedomsorgen for de kristne i Det Hellige Land - Palestina og Transjordan, eller i dag: Israel, de palestinske områder og kongedømmet Jordan, samt Kypros. I dag finner vi rundt 40 såkalte stattholderskap, med ca 22.000 medlemmer av "Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani". Medlemmene samler inn omkring ti millioner dollar per år, som altså oversendes til det latinske patriarkat i Jerusalem.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (26. september 2007)

av Webmaster publisert 26.09.2007, sist endret 26.09.2007 - 15:53