Pål Bratbak og Nguyen Thanh Phu diakonvies 5. januar

I januar 2008 diakonvies to av Oslo katolske bispedømmes prestestudenter; Pål Bratbak og Nguyen Thanh Phu. Den høytidelige diakonvielsen finner sted i St. Olav domkirke lørdag den 5. januar kl. 13.00, og det er biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo som presiderer. Begge seminaristene avlegger sine diakonale eder for biskop Eidsvig i messen i domkirken den 28. desember 2007 kl. 18.00.

PÅL ANDRÉ BRATBAK er født den 30. mars 1978 i Oslo, hvor han har vært aktiv i St. Hallvard menighet. Pål begynte prestestudier for Oslo katolske bispedømme ved Allen Hall i London høsten 2002. Han ble innsatt som lektor våren 2004 og til akolytt i mai 2005. Den 14. august 2006 mottok han ordinasjonskandidaturet av biskop Eidsvig i St. Hallvard kirke. Hans ettårige menighetspraksis ble gjennomført 1. september 2004 til 1. juli 2005 i St. Svithun menighet i Stavanger. Siden juli 2005 har han studert ved Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma, og han bor i Collegio Svedese.

NGUYEN THANH PHU er født 15. juli 1979 i distriktet Vung Tau i Vietnam (bispedømmet Xuan Loc). Han kom som båtflyktning til Norge i 1981, og familien bosatte seg i Kristiansand. Phu begynte prestestudiene for OKB i Allen Hall høsten 2001. Han ble innsatt som lektor våren 2004 og til akolytt i mai 2005. Sin ettårige menighetspraksis hadde han fra 1. september 2004 til 1. juli 2005 i Chiswick i London. I juli 2005 flyttet også Phu til Roma, hvor han tar siste del av prestestudiene ved Det pavelige universitetet Angelicum og bor i Collegio Svedese. Ordinasjonskadidaturet ble mottatt av biskop Eidsvig i St. Hallvard den 14. august 2006.

Oslo katolske bispedømme har per i dag seks prestestudenter. De er alle tilsluttet det nyopprettede St. Eystein presteseminar, som om ikke lenge får ferdigstilte og nyrenoverte lokaler i Akersveien 6 i Oslo. Prestestudentene som allerede har påbegynt sine studier utenlands, fortsetter imidlertid studieløpet der. De to kandidatene som diakonvies i januar, bor og studerer for tiden i Roma. Tre kandidater studerer ved Allen Hall i London; Per Einar Odden, Nguyen Duc Khiem og Marius Benedict Horn. Alexander Golding, som startet studiene i høst, bor i Akersveien og leser teologi ved Menighetsfakultetet i Oslo, som har inngått en samarbeidsavtale med Oslo katolske bispedømme om et studieprogram i katolsk teologi.

Med diakonvielsen av Pål og Phu, får bispedømmet fem diakoner. Tre av disse er permantente; Henrik von Achen og Gunnar Wicklund-Hansen i Bergen og fr. Jan-Peter Langva OP ved St. Dominikus.

Se en bildekarusell fra diakonvielsen.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (23. november 2007)

av Webmaster publisert 23.11.2007, sist endret 29.06.2013 - 00:21