Søster Callista Kühn CSJ døde den 15. januar 2008

Sr. Callista Kühn RIP

Søster Callista ble født den 16. februar 1913 i Mannheim/Baden, Tyskland. Hun inntrådte hos St. Josephsøstrene i 1935.

Søster Callista har i mange år arbeidet som lærer ved St. Sunniva skole i Oslo. Senere har hun flere år tilhørt kommuniteten i Porsgrunn. Siden 1983 har hun bodd i St. Josephsøstrenes Hjem på Grefsen, Oslo. Som pensjonist har hun hjulpet søstrene på Lunden Kloster. Den 15. januar døde hun fredelig, i en alder av 95 år, på St. Josephsøstrenes Hjem.

Requiemmesse for søster Callista blir lest på tirsdag 22. januar 2008 kl. 09.00 i St. Josephsøstrenes Hjem, Gladsvei 23, 0489 Oslo. Deretter er det begravelse på Grefsen kirkegård.

Vi anbefaler vår kjære avdøde til deres forbønn.

ST. JOSEPHSØSTRENE

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (16. januar 2008)

av Webmaster publisert 16.01.2008, sist endret 16.01.2008 - 17:19