Det paulinske år med økumeniske og kulturelle begivenheter

Basilikaen San Paolo fuori le mura

 Se også:

Vatikanets pressekontor har publisert planene for feiringen av det paulinske år, som Den hellige far har utropt fra 28. juni 2008 til 29. juni 2009. Feiringen skal fokusere på Den hellige Paulus og hans lære, fremme enhet mellom kristne og oppmuntre til valfarter til steder forbundet med apostelen Paulus' liv.

Det var kardinal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, erkeprest ved basilikaen San Paolo fuori le mura (St. Paulus utenfor murene), som ved en pressekonferanse i Vatikanet publiserte programmet. Han bemerket at Den hellige far, da han utropte året som er viet "Hedningenes apostel" og som skal markere 2000-årsdagen for hans fødsel, understreket begivenhetens økumeniske dimensjon. Paulus "var særlig engasjeret i å bringe det glade budskap til alle folk og gjorde en enestående innsats for enhet og harmoni blant de kristne," uttalte erkepresten i den pavelige basilikaen.

Kardinal Montezemolo forklarte at det paulinske år gir anledning til mye for den enkelte troende; "gjenoppdage personen Paulus; lese på nytt de mange brev han sendte til de første kristne forsamlinger; gjenoppdage Kirkens første år; grave dypt i hans lære til 'hedningene'; meditere over hans sterke spiritualitet rundt tro, håp og kjærlighet; gjøre valfart til hans grav og til de mange steder han besøkte da han grunnla de første kirkelige forsamlinger; revitalisere vår tro og rolle i dagens Kirke, i lys av hans lære; be og arbeide for enhet blant alle kristne."

Året skal markeres på mange måter. I St. Paulus utenfor murene blir det daglig flere liturgiske feringer, bønnemøter og mulighet for å motta botens sakrament. Det vil også finne sted kulturelle og religiøse aktiviteter, som katekeser, konferanser, kongresser og konserter.

I tillegg vil det arrangeres utstillinger, produseres publikasjoner, egne frimerker, egen jubileumsmynt osv.

Troende vil også få anledning til å valfarte til paulinske steder både i og utenfor Roma. I Roma kan pilegrimer besøke St. Paulus utenfor murene og beskue basilikaen ved hjelp av egen pilegrimsguide, som snart vil foreligge på en mengde ulike språk.

Til slutt rettet kardinalen oppmerksomheten mot feiringens økumeniske fokus. Han fortalte at dåpskapellet, som ligger mellom basilikaen og klosteret, skal bli et "økumenisk kapell". Kapellet skal fremdeles romme den karakteristiske døpefonten, men i hele det paulinske året skal det være et sted hvor våre kristne brødre og søstre kan få et spesielt og eget bønnens rom, om de ønsker å be med sin egen pilegrimsgruppe eller sammen med katolikker, på et sted hvor man ikke administerer sakramentene. Kapellet skal også huse relikviene til Den hellige Timoteus av Roma og flere ukjente martyrer fra det fjerde århundre, som ble avdekket under utgravninger i basilikaen i år 2006.

Kardinal Montezemolo offentliggjorde også en egen hjemmeside, hvor man fortløpende vil legge ut informasjon om markeringer av det paulinske år. Hjemmesiden, www.annopaolino.org, er foreløbig kun tilgjengelig på italiensk og fransk, men blir om kort tid også å lese på en mengde andre språk.

CNA - Catholic News Agency (23. januar 2008)

av Webmaster publisert 23.01.2008, sist endret 23.01.2008 - 11:38