Ny nuntius ankommer 29. februar

 

Emil Paul Tscherrig (foto: Mats Tande 2012-01-30)
Vår nye nuntius, msgr. Emil Paul Tscherrig, ankommer nuntiaturet i Stockholm den 29. februar.

 

 Se også:

Nuntiaturet i Stockholm meddeler at den nyutnevnte nuntius (pavelig ambassadør) til de nordiske land, H.E. msgr. Emil Paul Tscherrig, ankommer Stockholm den 29. februar.

Msgr. Tscherrig etterfølger msgr. Giovanni Tonucci, som forlot nuntiaturet i Stockholm den 26. november 2007 for å bli erkebiskop-prelat for det kjente italienske valfartsstedet Loreto.

Msgr. Tscherrig kjenner godt til de nordiske land. Fra midten av 1980-tallet arbeidet han i Vatikanets Statssekretariat, hvor han sammen med kardinal Roberto Tucci SJ og dr. Gasparri forberedte pavens reiser. I anledning Johannes Paul IIs reise til Norden i 1989, besøkte msgr. Tscherrig våre nordiske land ved flere anledninger.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (5. februar 2008)

av Webmaster publisert 05.02.2008, sist endret 31.01.2012 - 16:07