Den avtroppende nuntius til De nordiske land tar avskjed

Den avtroppende nuntius til De nordiske land, erkebiskop Giovanni Tonucci

 Se også:

Fredag den 23. november mottas avtroppende nuntius til De nordiske land, erkebiskop Giovanni Tonucci, i Oslo katolske bispedømme til avskjedslunsj med biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. og diverse gjester/representanter.

Erkebiskop Tonucci har ved flere anledninger vært i Norge og rakk i sine ca. tre år i Norden å bli en svært avholdt nuntius.

Pavestolens ambassadør tok offisiell avskjed med det diplomatiske korps i Sverige og representanter for Den katolske kirke i Norden tidligere i november, i sin residens i Stockholm. Han forlater Sverige den 26. november.

Avskjeden fra Sverige innebærer at erkebiskop Tonucci også tar avskjed med pavens diplomatiske korps, som han har tjenestegjort i det meste av sitt voksne liv. Den 18. oktober i år utnevnte nemlig Den hellige far ham til erkebiskop-prelat av prelaturet Loreto og til pavelig delegat til basilikaen av Det hellige hus.

Erkebiskop Tonucci ble utnevnt til pavestolens ambassadør til de nordiske land (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige) den 16. oktober 2004, en tjeneste han overtok etter erkebiskop Piero Biggio.

Erkebiskop Tonucci ble født i Fano (Pesaro) i Italia, 4. desember 1941. Han ble presteviet 19. mars 1966, og har tatt doktorgrad i teologi og kirkerett. I 1971 trådte han inn i Den hellige stols diplomatiske tjeneste, og har siden vært stasjonert i Kamerun, Storbritannia, Jugoslavia og USA. Han ble utnevnt til nuntius til Bolivia 21. oktober 1989, og til Kenya i 1996. Dessuten har han i perioder hatt poster i Vatikanet, blant annet i Statssekretariatet.

Det er foreløbig ikke utnevnt ny nuntius til Norden.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (23. november 2007)

av Webmaster publisert 23.11.2007, sist endret 23.11.2007 - 11:08