P. Oddvar Moi funnet skikket til å feire messen etter 1962-missalet

P. Oddvar Moi, kapellan i Stavanger

 Se også:

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo har den 14. februar 2008 funnet p. Oddvar Moi, kapellan i St. Svithun menighet i Stavanger, skikket til å feire den tridentinske messen.

I det apostoliske brevet "Summorum Pontificum", gitt "motu proprio" av pave Benedikt XVI den 7. juli 2007, åpnet paven for at "alle katolske prester av den latinske ritus, enten de er sekularprester eller ordensprester, kan bruke det romerske missalet gitt av den salige pave Johannes XXIII i 1962, eller Det romerske missalet promulgert av pave Paul VI i 1970, og at det kan gjøres på hvilken som helst dag, med unntak av påskens triduum."

Da Den hellige far offentliggjorde de nye direktivene om bruk av den tridentinske messen som en ekstraordinær form av den liturgiske feiring, presiserte han også at prester som ønsker å benytte seg av det latinskspråklige 1962-missalet må "være kvalifisert til å gjøre det og ikke juridisk sett forhindret."

Oslo katolske bispedømme har nå to prester som anses skikket til å feire messen etter 1962-missalet: P. Reidar Voith (Porsgrunn) og p. Oddvar Moi (Stavanger).

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (27. februar 2008)

av Webmaster publisert 27.02.2008, sist endret 27.02.2008 - 10:48