St. Josephsøster Tarcisia Bornemann døde den 4. april

Sr. Tarcisia Bornemann R.I.P.

Søster Tarcisia Bornemann in memoriam

Født: 1. februar 1913

Død: 4. april 2008

"Herren er min hyrde, i hans hånd er overflod. Han fører meg til vann der jeg får hvile." (Salme 23)

Søster Tarcisia ble født den 1. februar 1913 i Gelsenkirchen, Tyskland. Hun inntrådte hos St. Josephsøstrene i 1933.

Søster Tarcisia arbeidet som sykepleier og røntgensykepleier i mange år ved St. Josephs Hospital i Fredrikstad. Senere var hun priorinne på Vor Frue Hospital i Oslo og for kommuniteten i Porsgrunn.

De siste 20 år har hun hatt diverse oppgaver i forskjellige kommuniteter.

Siden 1992 har hun bodd på St. Josephsøstrenes Hjem på Grefsen. Der døde hun i en alder av 95 år.

Requiemmesse for søster Tarcisia feires fredag den 11. april 2008 kl. 09.00 i St. Josephsøstrenes Hjem, Glads vei 23, 0489 Oslo.

Deretter er det begravelse på Grefsen kirkegård.

Vi anbefaler vår avdøde medsøster til deres forbønn.

St. Josephsøstrene

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (7. april 2008)

av Webmaster publisert 07.04.2008, sist endret 07.04.2008 - 11:44