Formell presentasjon av Gravridderne 21. august

Fra investituret i Stockholm i september 2007, hvor fire norske medlemmer ble tatt opp.

 Se også:

I messen i St. Olav domkirke (Oslo) den 21. august kl. 18.00, blir Ordenen av Den hellige Grav i Jerusalem (OESSH) - "Gravridderne" - formelt presentert i Den katolske kirke i Norge. Messen feires av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo og Gravriddernes storprior i Norge, p. Arne Marco Kirsebom SS.CC.

Etter messen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i menighetssalen, hvor det blir anledning til å få mer informasjon om gravridderne og -damene.

Ridderne av Den hellige Grav i Jerusalem er en kirkelig institusjon hvis apostolat er å være "beskyttere" for kristne i Det hellige land. Dette innebærer økonomisk støtte, åndelig støtte og å spre informasjon om og bevisstgjøre rundt de kristne i Det hellige lands situasjon. Den økonomiske støtten går til generell drift av patriarkatet i Jerusalem, samt til konkrete prosjekter som skoler, barnehager, sykehus og fødeklinikker. Innsamlede midler sendes til ledelsen i Roma, som distribuerer videre.

Den norske magistrale delegasjonen av gravridderne har foreløbig ni medlemmer; syv riddere og to damer. Magistral delegat (leg leder) i Norge er Knut Arstad, og p. Arne Marco Kirsebom er storprior for Norge.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (11. august 2008)

av Webmaster publisert 11.08.2008, sist endret 11.08.2008 - 18:55