Berislav Grgic bispeviet i høytidsstemt Tromsø domkirke

 Se også:

Msgr. Berislav Grgic ble i dag, lørdag 28. mars 2009, viet til biskop-prelat av Tromsø i en stappfull Tromsø domkirke. Høytideligheten begynte med en prosesjon av nonner og ordenssøstre fra inn-og utland som ble ledet inn i kirken, ledet av tre prestestudenter fra Oslo katolske bispedømme. For anledningen hadde Tromsø kommune heist flaggene i Storgata, som badet i sol.

Hovedprosesjonen med ministranter, prester og biskoper kom så inn i kirken, mens menigheten sang alle 16 vers av "Herre Gud! Dit dyre Navn og Ære". En kardinal, to erkebiskoper, ni biskoper, rundt 40 prester og tre diakoner deltok i seremonien. Blant de rundt 700 troende var det lokale og tilreisende katolikker fra inn- og utland, deriblant en stor delegasjon kroater fra osloområdet. Blant de spesielt inviterte gjester var fylkesmann Svein Ludvigsen, fylkesordfører Terje Olsen, ordfører Arild Hausbeg og varaordfører Ljilana Kuhta Jeli fra Zagreb. Blant økumeniske gjester var biskopene Per Oskar Kjølaas og Ola Steinholt (Dnk), prester fra Tromsø domkirke, representanter fra Frelsesarmeen og diverse andre kirkesamfunn. Også den nyvigslede biskopens søsken og øvrig familie deltok.

Biskop Grgic ble ordinert av biskop Bernt Eidsvig av Oslo (hovedordinator), biskop-emeritus Gerhard Schwenzer av Oslo (konordinator) og biskop Franjo Komarica av Banja Luka (konordinator).

Vår Frues kirkekor sang, med forsterkninger fra kirkekoret i Bodø. Også barn fra Vår Frues menighet deltok med flott sang - «Herren er min hyrde». Evangelieverset ble sunget av nonnene fra Karmel kloster, som for anledningen hadde fått pavelig dispensasjon fra klausuren. Kirken var vakkert pyntet av Elisabethsøstrene, som også var sakristaner. P. Sigurd Markussen fra St. Hallvard, Oslo, var seremonimester.

I sin preken takket biskop Eidsvig spesielt bispedømmeadministrator Torbjørn Olsen, som etter biskop Gerhard Goebels død den 4. november 2006 "har satt hele sin energi og arbeidsevne inn for stiftets behov, og da snakker vi om store krefter og sterk utholdenhet" - noe som resulterte i en spontan applaus. Biskop Eidsvig fortsatte med å berette om stiftets historie. Han omtalte avdøde biskop Goebel som "en person alle ble glad i. Han var en omsorgsfull sjelesørger som ikke bare ble oppsøkt av katolikker, og han hadde evnen til å finne praktiske løsninger på tilsynelatende uløselige problemer. Om biskop-elekten sa Eidsvig at han "på sjeldent vis hadde sine kollegers tillit", og at han ikke skydde noen "anstrengelser for prestenes velferd, heller ikke når det gjaldt menighetenes behov, om dette var i din tjeneste som kroatisk sjelesørger, generalvikar eller biskoppelig vikar for innvandrere." "Vi savnet deg da du flyttet sørover," fortsatte han. Biskop Eidsvig avsluttet sin preken med å referere til Grgics våpenskjold, som blant annet viser de fem brød og alfa og omega: "En gang gav en gutt i kjærlighet og tro Jesus alt han hadde fordi Jesus bad ham om det. Det ble mat for 5000 i ødemarken, et under gjort mulighet av kjærlighet og tro. Først og sist, gi ham alt han ber deg om. Det store som så skjer i Guds rike, er ikke i det du gir, men i det Kristus gjør med din gave."

Hele ordinasjonsmessen ble direkteoverført på www.katolsk.no, og opptaket kan fremdeles ses via nettet. Se også en bildekarusell fra begivenheten.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (28. mars 2009)