St. Josephsøster Vincentia Tork in memoriam

Sr. Vincentia Tork R.I.P.

Søster Vincentia Tork

Født: 7. februar 1915 i Dülmen/Tyskland

Død: 28. april 2009 i Oslo

Requiem: 5. mai 2009 kl. 12.00 i Kristi Konge kapell, St. Josephsøstrenes Hjem, Gladsvei 23, Oslo. Deretter begravelse på Grefsen kirkegård.

Søster Vincentia Tork ble født 7. februar 1915 i Dülmen, Westfalen/Tyskland. Hun begynte sitt postulat hos St. Josephsøstrene i Albachten, Tyskland i 1936. Sr. Vincentia avla sine første løfter 19. mars 1939 og de evige løfter i St. Joseph kapell, St. Joseph Institutt. Hun ble utdannet som sykepleierske, tok tilleggskurs og kurs i administrasjon.

Sr. Vincentia virket som sykepleier på Vor Frue Hospital i tiden 1939 til 1948 og flyttet da til St. Joseph Hospital i Kristiansand, og i 1965 til St. Joseph Hospital i Fredrikstad. I 1970 ble hun forstanderinne i St. Josephsøstrenes Hjem på Grefsen. Sr. Vincentia flyttet i desember 1980 til Fredrikstad, Bjarne Aasgate, og var forstanderinne til 1983. Etter det ble hun ansvarshavende for kommuniteten ved St. Joseph Hospital i Halden. I 1987 flyttet hun til Mette Mengsgate i Halden og gjorde mange tjenester både i kommuniteten og menigheten. I 1996 kom hun tilbake til St. Josephsøstrenes Hjem på Grefsen. Der var hun aktiv på mange måter, så lenge kreftene tillot det.

Søster Vincentia var kjent for sin dyktighet som sykepleier og hadde meget god kontakt både med de ansatte og pasientene. Mange har satt stor pris på henne og har holdt god kontakt med henne. Vi takker Gud for henne og takker Sr. Vincentia for hennes store innsats i sitt lange klosterliv, innenfor både sykepleien og St. Josephsøstrenes ulike fellesskap.

Hun var vel forberedt igjennom et langt liv i bønn og lidelse, og ga sitt liv bevisst tilbake til sin Gud, 28. april kl. 14.45.

Måtte hun hvile i Den Oppstandnes fred og glede og gå i forbønn for oss.

St. Josephsøstrene

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (29. april 2009)

av Webmaster publisert 29.04.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04