Be for turens suksess!

Pave Benedikt XVI oppfordrer de troende til å be for hans ukelange reise til Det hellige land. Sier pilegrimsturen skal promotere dialog, forsoning og fred.

Paven uttalte dette i anledning sin Regina Caeli-tale på Petersplassen søndag, etter først å ha ordinert 19 prester i Peterskirken.

Den hellige far uttalte at han følger i fotsporene til sine forgjengere Paul VI og Johannes Paul II, som også foretok reiser til Det hellige land. I sin tale uttrykte Benedikt håp om at han kan "styrke og oppmuntre den kristne befolkning i Det hellige land, som daglig står ovenfor en rekke utfordringer. Som apostelen Peters etterfølger, vil jeg vise nærheten og støtten fra hele Kirkens legeme."

"Dessuten kommer jeg som en pilegrim for fred," fortsatte Den hellige far. "Jeg ønsker å bære vitne om Den katolske kirkes ansvar for dem som jobber for dialog og forsoning, og for en stabil og varig fred med rettferdighet og gjensidig respekt."

"Turen vil også med rette ha økumenisk og interreligiøs betydning. Jerusalem er i dette henseende den symbolske by par excellence: Kristus døde der for å gjenforene alle Guds bortkomne barn."

Benedikt XVI vil i løpet av den ukelange turen holde 29 taler og prekener. På planen står også møter med offisielle representanter fra vertslandene, i tillegg til samtaler med kristne, muslimske og jødiske ledere.

ZEN - Zenit (3. mai 2009)

av Webmaster publisert 04.05.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04