Stor fest hos klarissene i Larvik

Lørdag 1. august avla sr. Marie Thérèse Carey fra Høysteinane Kloster i Larvik sine høytidelige løfter. i St. Frans kirke i Larvik. Etterpå var det fest for alle i menighetshuset ved siden av kirken. Dette var en spesiell dag siden det er første gang en klarisse avlegger evige løfter i Norge. Selv om fransiskanerne hadde flere klostre i Norge i middelalderen, kom klarissene nemlig aldri hit før reformasjonen.

Før sr. Marie Thérèse trådte inn hos klarissene, jobbet hun i Zimbabwe som optometrist i et par år, både klinisk og som lærer. Senere var hun også lærer på Birmingham University i England, og det var under denne perioden hun ble kjent med søstrene i Larvik. Etter fullført novisiat avla hun sine første løfter i 2006. Siden både klosteret og sognekirken da var under konstruksjon, skjedde løfteavleggelsen i Berg Steinkirke in Brunlanes.

Se også intervju med sr. Marie Thérèse i Broen nr. 3-2009.

Internasjonal seremoni

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. var hovedcelebrant i messen, hvor prester og ordensfolk fra andre ordener i Norge var rikt representert. Medcelebranter var Fr. Rob Taylerson og Fr. Christopher Fitzpatrick fra bispedømmet Birmingham og sekularprestene Joseph Lam Cong Luong, Rolf Rollefsen, Reidar Voith, Frode Eikenes fra Oslo katolske bispedømme, samt de to fransiskanerne p. Tan Peter Duc Do og p. Nikolas Goryczka. P. Fredrik Hansen var seremonimester. I alt var det ca 20 gjester fra utlandet, inkludert sr. Marie Thérèses foreldre Doug og Gill Carey.

Søstre fra Lunden kloster i Oslo var forsangere ved allehelgenslitaniet, - og messen hadde ellers et svært internasjonalt preg: En liten polsk gutt spilte biskopen inn med trompet; Hallelujaverset ble sunget av en familie fra Kongo; vietnamesiske barn danset ved offertoriesprosesjonen og ledet sr. Marie-Thérèse og hennes guddatter frem med offergavene. Under kommunion ble det sunget salmer på norsk, engelsk og swahili (i tillegg kom Missa De Angelis på latin!).

Klosterbygging

Byggingen er godt i gang

Løfteavleggelsen kommer midt i en hektisk periode for klarissene, som er i ferd med å ferdigstille sitt kloster. Kommuniteten ble grunnlagt av tre søstre i 1995. Den gang bodde de i et vanlig bolighus i tilknytning til daværende provisoriske St. Frans kapell. Senere har både menigheten og søstrene bygget, og søsterkommuniteten teller nå seks medlemmer, alle med høytidelige løfter. Planene for klosteret i Larvik var lagt opp i tre uavhengige deler slik at byggetrinn kunne fullføres separat etter som finansieringen tillot. Første trinn var kapell og gjestefløy, hvor søstrene har bodd siden 29. juni 2004. Nå er bygging i gang for å gjennomføre både trinn to og tre. Søstrene uttalte til Broen nummer 3 i år: "Dette er det egentlige klosteret hvor det vil være rom for inntil 12 søstre samt rikelig med arbeidsrom, noe vi sårt har savnet. Vi kommer nå til å ha et egnet rom for å sy kirketekstiler (bestillinger mottas!), et rom for lys og et for trearbeider. Vi vil få plass til å lage syltetøy og salver, viktige faktorer i vår økonomi, særlig før jul. Dessuten får vi et skikkelig kommunitetsrom, bibliotek, refektorium og et sykerom. Men fremfor alt får vi albuerom! Om vinteren får vi muligheten til å gå opp i annen etasje og se ut. For tre år siden var det et par måneder vi følte oss som huleboere med snø over toppen av vinduene. (Det var riktignok den mest snørike vinter i manns minne...) Dessuten får vi anledning til å åpne gjesteavdelingen for grupper og folk som vil være et par dager på retrett eller lignende - noe som dessverre har vært umulig til nå."

Grunnmuren og gulvet ble støpt før påske, siden har bygget også reist seg over bakken. Planlagt ferdigstillingsdato er 17. september.

Mesteparten av finansieringen er sikret, men det er fremdeles behov for gaver. Bidrag, store som små, tas i mot med takk på konto 2510.14.47734.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (4. august 2009)

av Webmaster publisert 07.08.2009, sist endret 16.09.2014 - 22:29