Rapport fra årets PSP-møte

Deltagerne på årets PSP-møte
Solen skinner

Hvert år samler rundt 30 preste- og ordenskandidater seg et sted i Norden noen dager i løpet av sommerferien. Møtet er arrangert av PSP (Pro Scandie Populis - For Skandinavias Folk). PSP er en forening for alle som studerer til å bli prest, munk eller nonne i Norden. Formålet for foreningen er først og fremst å gi kandidatene mulighet til å bli kjent med hverandre. I tillegg gir det også anledning til å bli kjent med hvordan Den katolske kirken virker i de ulike nordiske landene.

I år var vi i Danmark, nærmere bestemt København. Fra Norge var vi 12 stykker som dro med danskebåten, som ble rammen om en sosial og munter tur både opp og ned. I København ble vi innlosjert på Magleås, en fin gammel herregård en halvtimes tid ut på landet ifra København. Dette var et riktig hyggelig og idyllisk sted for vårt møte.

Programmet på det årlige møtet bestemmes alltid året i forveien ved å stemme frem et tema. Det skal helst være noe som opptar oss og som vi ikke uten videre vil få kjennskap til på de ulike institusjonene der vi studerer. Temaet for anledning var kompletativ bønn. Programmet gikk over 4 dager med foredrag og ekskursjoner, iblandet tidebønn og anledning til sosialt samvær. Blant høydepunktene var turen til Karmel kloster og høymesse søndag med den danske biskop Czeslaw Kozon som vertsskap for en påfølgende mottagelse. Br. Haavar Simon Nilsen OP troppet av som formann etter å ha gjort en god jobb, og undertegnede fikk vervet for de neste to årene. Ti Tran, prestestudent for Stockholm stift, overtok som nestleder etter sr. Marie fra dominikanerinnene i Rögle i Sverige.

Under hele møtet strålte solen, og det var alt i alt et svært vellykket møte. Gamle bekjentskap ble fornyet og nye dannet. Neste år vil møtet finne sted i Sverige, og tema for dagene blir "Kirken i møte med massemedia".

Les også intervju med br. Haavard, Martin og sr. Marie på den katolske podkast-tjenesten i Danmark, katpod.dk.

Martin Blom, seminarist (18. august 2009)

av Webmaster publisert 19.08.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04