Oslo katolske bispedømme søker eiendomssjef / eiendomsforvalter

Oslo katolske bispedømme har nærmere 60.000 registrerte medlemmer og omfatter de tretten sydligste fylker, t.o.m. Sogn og Fjordane, Oppland og Hedmark. Bispedømmet har 23 menigheter med én eller flere kirker, de fleste menigheter har også prestegårder og menighetshus. Bispedømmet eier også flere skoler, leirsteder og hytter.

Det er planlagt flere nye kirkebygg de nærmeste årene, noe som har ført til opprettelsen av en ny stilling som:

Eiendomssjef / Eiendomsforvalter

For å forvalte eiendomsmassen på en best mulig måte, søker vi en engasjert og selvstendig eiendomssjef / eiendomsforvalter.

Aktuelle kandidater har høyere utdanning innen bygg- og eiendomsforvaltning eller eiendomsutvikling, med minimums tre års erfaring fra tilsvarende arbeid.

Manglende formell utdanning kan kompenseres med lang erfaring.

Det forventes at kandidaten kan jobbe selvstendig med arbeidsoppgaver av strategisk, taktisk og operativ karakter - derav selv kunne utføre tekniske tilstandsanalyser, utarbeide vedlikeholdsplaner, inneha prosjektlederrollen ved utviklings- og oppgraderingsprosjekter, gjennomføre kjøp og salg av eiendommer, utarbeide og følge opp service- og leieavtaler.

Aktuelle kandidater trenger ikke være katolikk, men det kreves en grunnleggende forståelse for hvordan Den katolske kirke virker.

Da bispedømmet strekker seg over tretten fylker, må kandidaten belage seg på perioder med større reisevirksomhet.

For nærmere informasjon, kontakt bispedømmets økonom Thuan Cong Pham, tlf. 99044668 / pham.cong.thuan@katolsk.no.

Søknadsfrist: 25. september 2009.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (25. august 2009)

av Webmaster publisert 25.08.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04