Gjenoppdag skjønnheten i den kristne kunst!

I anledning sin generalaudiens den 18. november, minnet pave Benedikt XVI om den store oppblomstring av kristen kunst i middelalderen, da spesielt "den mest opphøyde kunstneriske skapning i sivilisasjonen: katedralene".

I sin tale til de rundt 8000 fremmøtte, presiserte Den hellige far at klostervesenets fremvekst var med på å igangsette en fruktbar periode med kristen arkitektur, som kulminerte med byggingen av Europas gotiske katedraler på 11- og 1200-tallet. Disse byggverkene "viser en syntese av tro og kunst, uttrykt på en harmonisk måte gjennom skjønnhetens universelle og fengende språk", fortsatte paven.

Skulpturene i disse katedralene representerte noe nytt innen kunsten, ved at deres intensjon var å sørge for opplysning og inspirasjon til de troende. De var "Bibler i stein", i følge Benedikt.

Samtidig bemerket han at "de kunstneriske mesterverk som ble til i Europa i tidligere århundrer, vil være uforståelige hvis vi ikke tar med i betraktningen den religiøse ånd som inspirerte dem".

Benedikt proklamerte samtidig håpet om at kristne i det 21. århundre kan "gjenoppdage denne formen for skjønnhet som en av veiene - kanskje den mest attraktive og fengslende - til å møte og elske Gud".

Pave Benedikt skal i helgen møte over 200 kunstnere og artister fra hele verden, med den hensikt å fremme samarbeidet mellom Kirken og kunstens verden.

Les mer:

Ahead of Meeting with Artists, Pope Benedict Acts as Docent (Sandro Magister)

CWN - Catholic World News; o: ad (18. november 2009)

av Webmaster publisert 20.11.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05